Klacht indienen over de gemeente

  • Hebt u een klacht over een medewerker (een ambtenaar, een wethouder of de burgemeester) of over de dienstverlening van de gemeente Harderwijk?
  • Dan willen we dat graag weten en bekijken of er een oplossing mogelijk is.
  • U kunt uw klacht online indienen, en ook mondeling (telefonisch of in het Stadhuis) en schriftelijk (per brief of e-mail), bekijk hiervoor onze contactgegevens.
  • We hebben uw naam, adres en telefoonnummer nodig zodat we contact met u kunnen opnemen over de klacht.
  • We beantwoorden een klacht in principe binnen 6 weken na ontvangst.
Klacht online indienen

Jaarverslagen klachten