Energieke Stad

In Nederland willen we in 2050 geen of minimaal CO2 uitstoten. De overheid wil dit bereiken door meer duurzame energie op te wekken en gebouwen meer energieneutraal te maken. De gemeente Harderwijk wil:

  • 45 procent minder CO2 uitstoot in 2031 ten opzichte van 2010.
  • 2 procent energiebesparing per jaar voor de gemeentelijke organisatie.

Gemeentelijke organisatie

CO2-beleid

  • In het coalitieakkoord staat dat we alles langs de meetlat van duurzaamheid leggen.
  • De gemeentelijke organisatie wil vanuit gemeentelijk energie beleid (Energieke Stad) een voorbeeldfunctie nemen wat betreft het verkleinen van CO2 uitstoot.
  • Om onze inspanningen over onze eigen bedrijfsvoering zichtbaar te maken werken wij met de CO2-Prestatieladder.

Onze inspanningen

In de afgelopen jaren heeft de gemeentelijke organisatie op verschillende fronten een bijdrage geleverd aan energiebesparing en schone energievoorziening. Enkele voorbeelden van onze inspanningen zijn:

  • openbare verlichting met LED
  • ruim 2.000 zonnepanelen op gemeentelijke daken en verduurzaming van het eigen wagenpark.

U vindt op deze pagina niet alleen de plannen en maatregelen, maar ook de overzichten van onze CO2 uitstoot. Daarbij kijken we naar energieverbruik van gemeentelijke panden, maar ook naar brandstofverbruik van ons wagenpark.

Gemeente Harderwijk heeft in in mei 2019 het CO2-bewust certificaat niveau 3 behaald

Wil u meer weten over hoe u zelf kunt bijdragen aan een duurzaam Harderwijk? Dan kunt u terecht bij het Energieloket Harderwijk.

Plannen en maatregelen

CO2 uitstoot per jaar

Voortgang CO2 reductie 2019

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk