Geluid op de kaart

Voor de gemeente is het belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in de ontwikkelmogelijkheden op het gebied van geluid. Daarom is door de gemeente de geluidbelasting rond spoor-, verkeerswegen en het bedrijventerrein Lorentz in kaart gebracht.

Ontwikkelkaart

In de kaarten zijn de ontwikkelmogelijkheden weergegeven in groen, oranje en rood. De kleuren zijn gebaseerd op de wettelijke normen uit de Wet geluidhinder. In de groene gebieden zijn op het gebied van geluid geen belemmeringen voor nieuwe ontwikkelingen. In het oranje gebied moet beoordeeld worden of maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting te verlagen. Eventueel kan in het oranje gebied ook besloten worden om een hogere geluidbelasting toe te staan. In het rode gebied zijn, zonder maatregelen, geen ontwikkelingen mogelijk.

De interactieve kaart kunt u ook in een volledig venster openen. Klikt u dan op de afbeelding of hier.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk