Geur

Elke geur kan hinder veroorzaken. Dit is afhankelijk van de dosis, het geurtype en de omgeving. Geurhinder kan ook gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, misselijkheid of spanningen.

Het landelijk geurbeleid voor industriële bedrijven is opgenomen in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Voor agrarische bedrijven geldt de Wet geurhinder en veehouderij. Dit is de landelijke wet- en regelgeving waarin normen en afstanden zijn vastgesteld om geurhinder te beperken of voorkomen. Naast de regelgeving geldt ook het Gelders geurbeleid voor geurhinder veroorzaakt door niet-agrarische bedrijven waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Het beleid wordt ook vaak als toetsingskader gebruikt bij andere niet-agrarische bedrijven.

De landelijke wet- en regelgeving geldt vanzelfsprekend ook voor de gemeente Harderwijk. De gemeente past deze toe om te streven naar zo min mogelijk geurhinder in de gemeente en om zo, op lokaal niveau de stad én het buitengebied leefbaarder, duurzamer, veiliger en gezonder te maken.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk