Gezondheidskwaliteit op de kaart

Een GES laat zien waar de belasting van de gezondheid voor bewoners het laagst is, zodat een gebied zo gezond mogelijk is in te richten. Ook als er nog geen plannen liggen kan een GES ingezet worden om de ontwikkelingsmogelijkheden van een gebied te bepalen. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel (GGD) voert een GES uit. De milieuaspecten worden beoordeeld en gescoord van zeer goed (GES score 0) tot zeer onvoldoende (GES score 8). Hoewel het uitvoeren van een GES niet wettelijk verplicht is, kunnen in een GES wel waardevolle aanbevelingen staan.

Over het algemeen geldt dat bij kleinere projecten of projecten waarbij maar een beperkt aantal milieubelastende bronnen aanwezig zijn, een volledige GES een zwaar middel is. Vanuit milieuwetgeving zijn een aantal contouren in beeld te brengen, maar een vertaalslag maken naar de daadwerkelijke gezondheidsproblemen die kunnen optreden is hiermee (nog) niet te maken.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk