Gezondheidskwaliteit

Het aspect gezondheid krijgt een steeds belangrijkere rol in de milieuwetgeving. Er vindt vaker een koppeling plaats tussen gezondheid en de gevolgen van de reguliere milieuaspecten (geluid, bodem, geur, etc.) in ruimtelijke ontwikkelingen.

Om de gezondheidskwaliteit ‘meetbaar’ te maken zodat ontwikkelingen hieraan getoetst kunnen worden, kan een zogenaamde gezondheidseffectscreening (GES) worden uitgevoerd.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk