Gezondheidskwaliteit

Het aspect gezondheid krijgt een steeds belangrijkere rol in de milieuwetgeving. Er vindt vaker een koppeling plaats tussen gezondheid en de gevolgen van de reguliere milieuaspecten (geluid, bodem, geur, etc.) in ruimtelijke ontwikkelingen.

Om de gezondheidskwaliteit ‘meetbaar’ te maken zodat ontwikkelingen hieraan getoetst kunnen worden, kan een zogenaamde gezondheidseffectscreening (GES) worden uitgevoerd.

Voor Harderwijk is de GES uitgevoerd voor het wegverkeerslawaai en spoorweglawaai en deze zijn in kaart gebracht. De ambitie van de gemeente Harderwijk is om ook voor externe veiligheid en voor luchtkwaliteit een GES uit te voeren op basis van de normen uit de milieuwetgeving.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk