Luchtkwaliteit op de kaart

De gemeente Harderwijk stelt als ambitie om geen nieuwe scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen te plaatsen binnen 50 meter van provinciale wegen en de snelweg. In de zone van 50 tot 300 meter vanaf de snelweg is dit alleen mogelijk als hiervoor zwaarwegende financiële, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies hier te plaatsen. Deze zones zijn op kaart in beeld gebracht.

U kunt de interactieve kaart ook in een volledig venster openen. Klikt u dan op de afbeelding of hier.

Het RIVM maakt berekeningen om de concentraties stoffen in de lucht vast te stellen. Deze berekeningen zijn te vinden op www.luchtmeetnet.nl. Hier staan actuele berekeningen voor verschillende stoffen én berekeningen voor de verwachte concentraties stoffen in de toekomst.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk