Luchtkwaliteit

De lucht die wij inademen is een samenstelling van duizenden stoffen waaronder schadelijke stoffen zoals ozon en fijn stof. Te veel schadelijke stoffen in de lucht kunnen leiden tot gezondheidsklachten.

In de Wet milieubeheer zijn normen opgenomen voor de concentratie schadelijke stoffen in de lucht. Daarnaast zijn in het Besluit gevoelige bestemmingen regels opgenomen voor de bescherming van kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en zieken. De Regelgeving voor luchtkwaliteit is opgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De landelijke wet- en regelgeving geldt vanzelfsprekend ook voor de gemeente Harderwijk. Hoewel de gemeente Harderwijk voldoet aan de wettelijke normen, heeft zij toch een ambitie vastgesteld voor de luchtkwaliteit. Met deze ambitie wordt de stad leefbaarder, duurzamer, veiliger en gezonder.

Stadsambitie Luchtkwaliteit

In de huidige situatie in de gemeente Harderwijk worden langs de A28, de N302 en de N303 geen grenswaarden overschreden. Om geen toekomstige saneringssituaties te creƫren en de milieugezondheidskwaliteit voor kwetsbare groepen niet te verslechteren, is onderstaande ambitie geformuleerd.

De ambitie sluit aan bij het Besluit gevoelige bestemmingen. Het doel van dit besluit is om kwetsbare groepen zoveel mogelijk te beschermen tegen ongezonde lucht.

  • Geen nieuwe scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen plaatsen binnen 50 meter van provinciale wegen en de snelweg. Binnen de zone van 50 tot 300 meter vanaf de snelweg is dit alleen mogelijk als hiervoor zwaarwegende financiĆ«le, landschappelijke, stedenbouwkundige, verkeerskundige of vervoerskundige redenen zijn om deze functies hier te plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders beslist of de redenen hieraan voldoen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk