Milieu per wijk

De gemeente Harderwijk heeft voor het hele gemeentelijke gebied algemene ambities vastgesteld voor milieu. Daarnaast heeft de gemeente ook gebiedsgericht milieubeleid vastgesteld. Gebiedsgericht milieubeleid beschrijft op welke plek welke milieukwaliteit gewenst is. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen verschillende gebiedstypen zoals woonwijken en industrieterreinen. Het beleid is gericht op de specifieke kenmerken van deze gebieden. Zo gelden voor de woonwijk Drielanden, naast de algemene ambities, andere ambities dan bijvoorbeeld voor de stationsomgeving.

Op onderstaande kaart kunt u de verschillende gebieden zien waarvoor ambities zijn vastgesteld. Als u op een gebied klikt komt u bij het beleid voor die locatie.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk