Gemeente Harderwijk / Milieu

Milieu

Duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke aspecten die de kwaliteit van ons woon- en leefklimaat bepalen. De kwaliteit van het woon- en leefklimaat wordt onder andere bepaald door een schone bodem, schone lucht, het waarborgen van de veiligheid en het beperken van geluid-, licht- en geuroverlast. Voor die aspecten draagt het gemeentebestuur een belangrijke verantwoordelijkheid.

In een gemeente als de gemeente Harderwijk, met een relatief klein oppervlak, liggen milieu-gevoelige bestemmingen vaak in de directe nabijheid van milieubelastende bronnen. Het woon- en leefklimaat van bewoners en gebruikers komt hierdoor regelmatig onder druk te staan. Om het woon- en leefklimaat te waarborgen is er, naast de landelijke wet- en regelgeving, door de gemeente Harderwijk zelf beleid vastgesteld.

Deze milieupagina is opgesteld als centraal informatiepunt over milieu, waarin het gemeentelijk Milieubeleidsplan is verwerkt. De stadsambities voor de thema's bodemkwaliteit, externe veiligheid, geluid, geur, gezondheidskwaliteit, klimaat, licht, luchtkwaliteit en straling zijn hier te vinden. Verder zijn ambities op wijkniveau opgenomen. Daarnaast is een overzicht van alle beleid te vinden, waarin ook onderwerpspecifiek beleid is opgenomen, zoals beleid voor kleine evenementen in de buitenlucht. Verder is er informatie over landelijke wet- en regelgeving, kaartmateriaal en praktische informatie op deze website aanwezig.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk