Straling op de kaart

De gemeente Harderwijk stelt als ambitie om geen nieuwe gevoelige bestemmingen te bestemmen en realiseren binnen de zone rondom hoogspanningslijnen waar de straling hoger is dan 0,4 microTesla. Met gevoelige bestemmingen wordt bedoeld: woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen.

Om te toetsen aan deze ambitie zijn indicatieve zones bepaald voor de hoogspanningslijnen. Deze zones zijn 60 en 105 meter vanaf de lijnen met respectievelijk 50 en 150 kV. De indicatieve zones zijn op kaart in beeld gebracht.

U kunt de interactieve kaart ook in een volledig scherm openen. Klikt u dan op de afbeelding of hier.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk