Straling

Straling bestaat uit radioactiviteit (onstabiele atoomkernen die protonen en/of neutronen uitstralen) en ioniserende straling (straling die opgewekt kan worden, bijvoorbeeld röntgenstraling). Straling is overal aanwezig. Dit is de achtergrondstraling waar wij dagelijks aan worden blootgesteld. Deze straling komt uit de ruimte, de aardkorst, ons voedsel en uit bouwmaterialen.

Hoogspanningslijnen veroorzaken elektromagnetische velden. Dit is ook een vorm van straling. In de gemeente Harderwijk zijn 2 hoogspanningslijnen aanwezig met spanningen van 50 kV en 150 kV. Voor deze lijnen zijn indicatieve zones bepaald van respectievelijk 60 en 105 meter. Bij bouwontwikkelingen in deze zones moet een berekening worden uitgevoerd wat de daadwerkelijk zone is waarin het magneetveld gemiddeld over een jaar hoger is dan de norm van 0,4 microTesla. Dit is de specifieke zone.

Stadsambitie Straling

De gemeente Harderwijk heeft een ambitie opgesteld om haar inwoners te beschermen tegen straling veroorzaakt door hoogspanningslijnen.

  • Bij ruimtelijke ontwikkelingen geen gevoelige bestemmingen projecteren binnen de specifieke zone.

Om te toetsen aan deze ambitie moet bij bouwontwikkelingen in de indicatieve zone van een hoogspanningslijn, een berekening worden uitgevoerd om de zone te bepalen waar de straling hoger is dan 0,4 microTesla. In de zone waar de straling hoger is dan deze norm mogen geen nieuwe gevoelige bestemmingen worden bestemd en gerealiseerd. Met gevoelige bestemmingen worden bedoeld: woningen, scholen, crèches en kinderopvangplaatsen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk