zonnepanelen en zonnecollectoren

Gemeente Harderwijk heeft nieuwe welstandscriteria opgesteld om in de binnenstad ruimere mogelijkheden te bieden voor het plaatsen van zonnepanelen en zonnecollectoren. Hierbij blijft het historische karakter van de binnenstad behouden.

Inzien stukken

De notitie nieuwe welstandscriteria zonnepanelen en zonnecollectoren beschermd stadsgezicht en het concept nieuwe welstandscriteria zonnepanelen en zonnecollectoren beschermd stadsgezicht kunt u hier inzien.  

Via deze webmap ziet u een interactieve plattegrond met het huidige en nieuwe beleid per dak. Deze plattegrond is bedoeld om het effect van de welstandscriteria zichtbaar te maken, maar maakt geen onderdeel uit van de nieuwe welstandcriteria. Bij een aanvraag omgevingsvergunning beoordeelt de gemeente aan de hand van de criteria of en hoeveel zonnepanelen er op het dak vanuit welstand mogelijk zijn.

Om te zien of een dak geschikt is voor zonnepanelen als het gaat om ligging en/of bezonning, kijk dan op www.zonatlas.nl/harderwijk.

Zienswijzen

Het concept van de nieuwe welstandscriteria ligt vanaf donderdag 16 mei 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.  Dit kan mondeling of schriftelijk. Voor meer informatie of het indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 0341-411 911. De gemeenteraad wijzigt de welstandsnota en/of stelt deze vast en gebruikt hiervoor de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis

Havendam 56, Harderwijk