Denk mee over de invulling van stadsdeel Nieuw Weiburg

Van 19 juli tot en met 20 augustus kunt u uw mening geven over de invulling van het gebied Nieuw Weiburg. Dat kan via het online stadsgesprek.

Na de Weiburgmarkt vorig jaar is dit de tweede online stadgesprek hierover. Hiervoor ging het meer om een verkenning. Nu worden er een aantal thema's voorgelegd waarover u uw mening kunt geven.

Voor het nieuwe stadsdeel wordt een gebiedsvisie ontwikkeld

Ter voorbereiding op die gebiedsvisie worden de uitgangspunten vastgesteld in een Nota van Uitgangspunten. Inbreng van omwonenden en geïnteresseerden is belangrijk. In dit online gesprek treft u vragen en stellingen over verschillende thema’s aan over het nieuwe gebied. Thema’s die ook aan de orde komen in de genoemde nota.

Er komt een nieuw stadsdeel onder de projectnaam Nieuw Weiburg

Het stadsdeel komt tussen het station, het Nachthok en het ziekenhuis St Jansdal. Er zullen een fors aantal nieuwe woningen worden gebouwd. Daarnaast is er ruimte voor onderwijs, werken en kleinschalige detailhandel. Er worden tenslotte nieuwe openbare verblijfsgebieden gerealiseerd voor de toekomstige bewoners maar ook voor de vele nieuwe gebruikers van het gebied.

Het gebied moet aansluiten op de omliggende gebieden

In het gebied liggen de buurt Het Nachthok, enkele onderwijslocaties en het ziekenhuis. Groen en blauw komen zichtbaar terug in een duurzame omgeving. Bezoekers krijgen vanaf het station direct duidelijk te zien dat Harderwijk de stad is tussen de Veluwe en Het Wolderwijd. Betaalbaar en duurzaam wonen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling waarbij parkeren bijzondere aandacht verdient.

Terug naar nieuwsoverzicht