Eerlijk over eenzaamheid

Van 29 september t/m 6 oktober is de Week tegen Eenzaamheid. Dit is een landelijke actie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook in Harderwijk en Hierden geven we hier aandacht aan onder het motto Eerlijk over Eenzaamheid. Vaak schamen mensen die eenzaam zijn voor hun situatie. Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Waarom zouden we niet eerlijk over eenzaamheid praten? Met de campagne ┬┤Eerlijk over Eenzaamheid┬┤ wil de gemeente samen met diverse organisaties het taboe over eenzaamheid onder de aandacht brengen.

Samen optrekken tegen eenzaamheid

Hoewel eenzaamheid van alle tijden is, merken we juist in deze tijd dat mensen steeds meer op zichzelf komen te staan. Dat we vaak weinig tijd geven aan elkaar. In de wijk, de straat, als collega of familielid. In de wereld om ons heen gebeurt veel, maar toch voelen veel mensen zich eenzaam. Het is daarom belangrijk dat we dit met z'n allen aanpakken. Daarom geeft de gemeente samen met lokale organisaties aandacht aan eerlijk zijn over eenzaamheid.

Kom erbij

Met alle activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid willen we samen aandacht geven aan dit onderwerp en tegelijkertijd iedereen vragen mee te doen en om te zien naar elkaar. Eenzaamheid is iets van ons allemaal. Een overzicht van de activiteiten in Harderwijk:

Activiteit Datum Tijd Locatie
Lunch maatjes vragers 30 september 12.00 - 14.00 uur MFC de Kiekmure
Ontmoetingsmoment 7 oktober   WOC de Aanleg & WOC Drielanden
Popquiz 30 september 19.00 - 22.00 uur Talenthouse
Opening kledingwinkel + huiskamer ma, woe, don & vrij ma: 9.30 - 13.30, woe: 9.30 - 11.30, don: 13.30 -16.00, vrij: 09.30 - 13.30 Leger des Heils
Kaartjes versturen nog onbekend nog onbekend verschillende locaties
Inloopavonden nog onbekend nog onbekend Talenthouse