Gemeente paraat bij gladheid

Zodra er zich winterse omstandigheden aandienen zoals gladheid en sneeuw staan medewerkers van het Stadsbedrijf klaar om wegen en fietspaden berijdbaar te houden. Actuele berichten over gladheid volgt u via twitter @gemharderwijk

Het Stadsbedrijf is wegbeheerder voor alle wegen binnen de gemeente, met uitzondering van de provinciale weg N302 en de A28, hiervoor zijn de provincie en Rijkswaterstaat verantwoordelijk. Bij geconstateerde gladheid strooit het Stadsbedrijf volgens een vast patroon de hoofdverkeerswegen, de wijkontsluitingswegen en de hoofdfietspaden met wegenzout.

Beoordeling noodzaak

Het Stadsbedrijf coördineert het uitrukken van de strooiploeg. Om 3.30 uur ‘s nachts beoordelen ze de actuele weerssituatie. Ook is er dan overleg met de provincie en de directe buurgemeentes, Nunspeet en Ermelo. Politiesurveillanten geven hun bevindingen door. Om 4.00 uur wordt besloten of er wel of niet tot actie wordt overgegaan. Als er gestrooid moet worden zorgt de gemeente ervoor dat tegen 7.30 uur alle routes 1 keer zijn gestrooid.

Strooiroutes

In totaal wordt er zo'n 220 km aan autowegen en 85 km aan fietspaden gestrooid. Het strooien duurt 2,5 tot 3 uur. Bij aanhoudende gladheid wordt de route nogmaals gereden. Als de hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en het hoofd fietspadennet gestrooid zijn, gaan de strooiers zo nodig nog de wijk in. Dit gebeurt alleen bij ernstige gladheid. Kijk voor meer informatie op de pagina Gladheid en strooien.

Terug naar nieuwsoverzicht