Gemeente Harderwijk start met Kansrijke Start: Nu niet zwanger

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag ingestemd om te starten met de actielijn Nu niet zwanger. Bij Nu niet zwanger wordt ingezet op intensieve begeleiding van kwetsbare (potentiële) ouders. Deze actielijn maakt onderdeel uit van het al bestaande programma Kansrijke start. De gemeente Harderwijk wil hierin samen optrekken met de gemeente Ermelo. De uitvoering hiervan ligt bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland en duurt in ieder geval twee jaar. Kansrijke start past binnen de ambities met betrekking tot preventieve jeugdhulp die zijn vastgesteld in het Uitvoeringsplan Jeugdhulp regio Noord Veluwe 2018-2021, waar ook de gemeente Harderwijk zich aan heeft verbonden.

Wat is Nu niet zwanger

Kansrijke start richt zich op de best mogelijke start van leven en een optimale kans op de toekomst voor ieder kind. Het programma richt zich op de eerste 1000 dagen van een kind: voor, tijdens en na de geboorte.

De eerste 1000 dagen van een kind blijken een belangrijke voorspeller van problemen op latere leeftijd. Nu niet zwanger is gericht op de fase voor de zwangerschap en kan problemen op latere leeftijd voorkomen. Bij ongeplande en ongewenste zwangerschappen bij vrouwen in een kwetsbare situatie ontstaan soms problemen met in het uiterste geval uithuisplaatsing als gevolg. Door kwetsbare (potentiële) ouders de regie over een eventuele zwangerschap te geven en vroegtijdig de juiste ondersteuning te bieden aan kwetsbare (potentiële) ouders kunnen problemen op latere leeftijd voorkomen.

Intensieve samenwerking tussen GGD en ketenpartners

De GGD NOG heeft al de nodige ervaring wat betreft de uitvoering van het programma. Daarnaast is een koppeling tussen het medische- en sociale domein erg belangrijk voor de uitvoering van Nu niet zwanger. De GGD kan hier de juiste ondersteuning in bieden. Er wordt maatwerk geleverd door een persoonlijke benadering van de doelgroep. Er vindt een intensieve samenwerking plaats met ketenpartners uit het sociaal-medische netwerk die deze (potentiële) ouders in beeld hebben. De uitvoering van dit programma begint vanaf 1 oktober en zal gestart worden met een informatiebijeenkomst voor ketenpartners.

Terug naar nieuwsoverzicht