Gemeente kan starten met ontwikkeling fase 2 en 3 Harderweide

Ontwikkelaars BPD en Slokker en de gemeente kunnen op korte termijn starten met de ontwikkeling van de woningbouw in de 2e en 3e fase van Harderweide. Mede door de rijkssubsidie als een impuls om meer betaalbare woningen te realiseren hebben de betrokken ontwikkelaars en de gemeente overeenstemming bereikt.

Met het sluiten van deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd

De claims uit het verleden zijn door de komst van de overeenkomst opgelost. Dit betekent dat 762 woningen gerealiseerd. Van dit aantal zijn 98 sociale huurwoningen en 101 huurwoningen uit de vrije sector. De overige 563 woningen zijn koopwoningen uit de diverse prijsklassen vanaf € 158.000,- tot € 575.000,- (vrij op naam). Ongeveer 2/3 deel van de woningen vallen in de betaalbare categorie vallen overeenkomstig de vereisten van de rijkssubsidie. “Ik ben blij met dit resultaat”, aldus wethouder Bert van Bijsteren. “Mede dank zij het impuls uit het rijk kunnen we wat mij betreft snel aan de slag in Harderweide.”

Duurzaamheid is een zeer belangrijk aspect voor woningbouw en openbare buitenruimte

De gemeente voert een actief duurzaamheidsbeleid. Sinds 2010 wordt er gewerkt aan de invulling van de Energieke Stad, het beleidsprogramma om de CO2 productie binnen de stad actief terug te dringen. Thema’s als Klimaatadaptatie, Biodiversiteit en Circulariteit zijn daarin opgenomen. Alle thema’s worden naast het thema mobiliteit verwerkt in de vereiste stedenbouwkundige kwaliteiten. Dat gebeurt in overleg met de ontwikkelaars.

Zodra de gemeenteraad opdracht verleent voor de uitvoering kan er worden gestart

In overleg met de betrokken marktpartijen wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt en gedetailleerd. Daarna worden afspraken gemaakt over de verdeling van de woningbouw. Ook met Uwoon worden afspraken gemaakt over de realisatie van de sociale huurwoningen.

Terug naar nieuwsoverzicht