Gemeente kiest voor zorgvuldigheid bij komst arbeidsmigrantenhotel

De gemeente gaat de mogelijke komst van het arbeidsmigrantenhotel aan de Goede Reede/Groene Zoomweg met de buurt voorbereiden. Het college van B&W staat positief tegenover dit initiatief, maar er wordt eerst een informatieavond voor de buurt georganiseerd voordat de gemeenteraad uiteindelijk een besluit gaat nemen.

Een zorgvuldige voorbereiding met de buurt en de raad is nu het belangrijkste

Voor de realisering van de komst van het arbeidsmigrantenhotel wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig en een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad. Binnenkort is er een informatieavond voor de buurt en voor raadsleden. Daarna behandelt de raadscommissie Ruimte het plan. Voordat de raad de definitieve verklaring afweegt, kunnen er nog zienswijzen worden ingebracht. De gemeenteraad en belanghebbenden worden dus op verschillende momenten betrokken voordat er definitieve besluitvorming plaatsvindt.

Er is grote behoefte aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten

De komst van een goede huisvesting betekent voor arbeidsmigranten woon- en leefkwaliteit. Dat is belangrijk voor de arbeidsmigrant, maar ook voor het lokale en regionale bedrijfsleven. De locatie is een goede oplossing voor het verblijf van arbeidsmigranten die hier veelal tijdelijk werken. Duurzaamheid, kwaliteit, uitstraling en wooncomfort zijn belangrijke voorwaarden voor de komst van het hotel. Het initiatief past ook binnen het door de raad vastgestelde wensen voor huisvesting arbeidsmigranten.

Terug naar nieuwsoverzicht