Gemeente wil toegankelijkheid voor culturele en maatschappelijke activiteiten vergroten door koop pand Parkweg

Om meer mogelijkheden te bieden aan gebruikers van pop-culturele en verwante activiteiten, is de gemeente van plan om het pand aan Parkweg 3 te kopen. Dit gebouw is eigendom van Stichting Podia Harderwijk en deze stichting zal na de verkoop het pand van de gemeente huren. De gemeente wil culturele en maatschappelijke organisaties faciliteren en ontzorgen door vastgoed ter beschikking te stellen en duurzaam in stand te houden.

Door het kopen van het pand hoopt de gemeente meer te kunnen sturen op een zo groot mogelijke toegankelijkheid voor organisaties en doelgroepen. De Stichting Stad als Podium, de Stichting Podia Harderwijk en de gemeente Harderwijk werken samen aan een plan om de popcultuur in Harderwijk te versterken. Herijking en herprofilering van de uitvoeringslocatie van Estrado aan de Parkweg voor o.a. deze pop-culturele activiteiten zijn hierbij leidend. Alle partijen  hebben de wens om de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden als poppodium  in  dit pand te vergroten.

De gemeenteraad zal uiteindelijk een besluit nemen over het voorstel tot aankoop van het pand.