Gemeentebegroting speelt in op onzekerheid

Het financiële perspectief van de gemeente staat onder druk. In een tijd vol uitdagingen en onzekerheden zal de gemeente meer dan ooit keuzes moet maken. Met de begroting 2021-2024 speelt de gemeente hierop in.

Financiële toekomst minder optimistisch

Niet alleen de gevolgen van de maatregelen rond Covid-19 zorgen voor een minder optimistische financiële toekomst. De afgelopen jaren zijn steeds maar taken, die voordien door de landelijke overheid werden uitgevoerd, op de schouders van gemeenten terecht gekomen. Maar zonder dat dat in overeenstemming is met door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Steeds vaker moeten gemeenten bijpassen uit eigen middelen om de stijgende kosten op te kunnen vangen. Wethouder de Jong: “Duidelijk is dat de komende periode in het teken zal staan van het temperen van onze ambities of zelfs in het herformuleren daarvan. We zullen prioriteiten moeten stellen en realistisch moeten bepalen hoe we onze financiële huishouding zo goed mogelijk inrichten.

Met ombuigingsopdracht op zoek naar mogelijkheden

De begroting 2021-2024 laat een niet sluitend meerjarig financieel perspectief zien. Daarom stelt het college een ombuigingsopdracht voor waarin samen met de raad gezocht wordt naar mogelijkheden om het evenwicht tussen kosten en uitgaven te herstellen. Omdat de kadernota niet is behandeld en vastgesteld, vinden de afwegingen over het nieuwe beleid plaats bij de behandeling van deze begroting. De Jong: “We willen als college goed voorbereid zijn op een onzekere toekomst door een zo robuust mogelijke financiële startpositie te creëren. In de ombuigingsopdracht geven we op hoofdlijnen aan hoe we deze taakstelling denken in te gaan vullen.”

Terug naar nieuwsoverzicht