Gemeentelijke belastingen 2024

Als inwoner, eigenaar of ondernemer van de gemeente Harderwijk ontvangt u in februari dit jaar een aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Meerinzicht regelt de belastingzaken voor onze gemeente. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, volgt hier een uitleg van de gemeentelijke belastingen.

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen per post. Heeft u aangegeven uw post digitaal te willen ontvangen? Dan vindt u de aanslag alleen in uw berichtenbox op MijnOverheid.nl

De aanslag is ook te vinden via de digitale belastingbalie van Meerinzicht. Via de belastingbalie kunt u op ieder moment dat het u uitkomt uw gemeentelijke belastingzaken inzien en regelen.

WOZ-beschikkingen en belastingen gemeente Harderwijk

Op het aanslagbiljet vindt u de WOZ-beschikking en één of meer van de volgende aanslagen:

  • onroerendezaakbelastingen;
  • afvalstoffenheffing vastrecht;
  • afvalstoffenheffing vastrecht Diftar;
  • riool- en waterzorgheffing;
  • hondenbelasting;
  • begraafplaatsrechten;
  • reclamebelasting.

Uw WOZ-waarde is zorgvuldig bepaald

Elk jaar maakt de gemeente de WOZ-waarde van uw woning bekend. Hiervan ontvangt u een beschikking. De WOZ-waarde voor 2024 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2023. Dit gebeurt door te vergelijken met woningen die rond die datum zijn verkocht. De WOZ-waarde woningen zijn openbaar en in te zien via: www.wozwaardeloket.nl.

In het afgelopen jaar is de WOZ-waarde voor de gemeente Harderwijk gemiddeld met 3,8% gestegen. Overigens gaat het hier om een gemiddelde, de stijging van uw woning kan hiervan afwijken. Daarbij zijn wel verschillen per marktsegment, wijk en type woning. Met de waarde op uw WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Maar ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van.

Op www.meerinzicht.nl/belastingbalie en op MijnOverheid.nl kunt u uw taxatieverslag inzien. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Wij hebben de WOZ-waarde zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Heeft u twijfels over de WOZ-waarde van uw woning of vindt u de WOZ-waarde te hoog is, dan leest u in de flyer en op de website www.meerinzicht.nl/belastingen wat u kunt doen. 

Afvalstoffenheffing

Met de afvalstoffenheffing betaalt u voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar. De diftar eindafrekening is gebaseerd op het aantal keren dat u de REST container heeft aangeboden. Als u geen eigen containers heeft en gebruik maakt van een verzamelcontainer, dan betaalt u de keren dat u de afvalpas heeft gebruikt bij uw afvalvoorziening.

De ledigingen kunt u zelf bijhouden of nakijken in de Afvalwijzer App of via www.mijnafvalwijzer.nl. Heeft u vragen? Bel met de servicelijn van Aconov via 0800 222 41 11.  

Riool- en waterzorgheffing

Als u gebruik maakt van een woning of bedrijfspand, dan betaalt u mee aan de rioolheffing. De gemeente gebruikt de opbrengst voor de aanleg, het onderhoud en beheer van het riool. U betaalt hiervoor een vast bedrag per jaar. Dit bedrag is voor 2024 vastgesteld op € 155,50 voor woningen per jaar en € 245,20 voor niet-woningen (bedrijven) per jaar.

Geen papieren aanslag meer

Heeft u zich aangemeld op www.mijnoverheid.nl? Dan krijgt u vanaf nu geen aanslag meer op papier. Als u zich nog niet voor deze digitale dienstverlening heeft aangemeld, dan kunt u dit alsnog doen via www.mijnoverheid.nl. Vul daar het juiste e-mailadres in, én vergeet niet aan te vinken dat u de post digitaal wilt ontvangen.