Harderwijk blijft financieel gezond maar keuzes zijn nodig

Gemeente Harderwijk sluit het jaar 2020 af met een vrij besteedbaar positief resultaat € 1,8 mln. Dat resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Bij dit resultaat is al rekening gehouden met alle bestaande claims, toegenomen risico’s en nog niet afgeronde projecten tot een totaalbedrag van ongeveer € 5,4 mln.

Dit is de laatste keer dat het huidige college een jaarverslag aanbiedt aan de gemeenteraad

“Corona heeft ook in Harderwijk zijn sporen achtergelaten in de hele samenleving”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “De gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie hebben geprobeerd de pijn van de gevolgen van de pandemie te verzachten. Wij realiseren ons meteen dat dit niet voor alle zaken gelukt is en ook niet zal lukken. Wij zijn blij met de initiatieven uit de stad als het gaat om de opvang van effecten van de coronamaatregelen. De Harderwijkers verdienen een compliment daar voor".

Er zijn ondanks deze moeilijke periode tal van beleidsterreinen gerealiseerd of opgestart

De NS heeft de spitstreinen voor Harderwijk opgenomen in de dienstregeling. In 2020 zijn wij gestart met de voorbereiding van de vervanging van een deel van de oude geluidschermen ter hoogte van De Wittenhagen (tracé tussen de N302 en het spoor). Dit doen wij in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat. Op diverse punten in de stad is de verkeersveiligheid stevig verbeterd. Het eerste 2 uur gratis parkeren is uitgebreid. En de parkeerpas voor niet commerciële mantelzorgers is ingevoerd. Het Toeristisch Informatiepunt in het oude stadhuis is gerealiseerd. De MTB route in het bos kan gebruikt worden. Bij de Parkweg is de skeelerbaan gerealiseerd en een aantal spelvoorzieningen. Ook zijn de eerste twee beweegroutes uitgezet in de stad. Het naar elkaar omzien groeide. Vooral initiatieven in de openbare ruimte gaven met steun van het wijkbudget de wijken weer wat meer kleur. Het regenboogbeleid met uitvoeringsagenda kreeg vorm en het Praktijkhuis werd gerealiseerd.

Ook op het gebied van bouw is flink aan de weg getimmerd

De nieuwbouw van het Sypelcomplex verloopt volgens plan. Het verduurzamen van onze sportaccommodaties loopt door volgens onderhoudsplanning. Er is veel aandacht geschonken aan duurzaamheid. In juli is de duurzaamheidsvisie ‘De Duurzame Stad’ vastgesteld door de gemeenteraad. Er is gestart met Omgevingscoaches en de Omgevingskamer. De gemeenteraad heeft in 2020 een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Op vele plekken is gewerkt aan woningbouw gericht op ouderen – en jongerenhuisvesting en tiny houses. De panden aan de Deventerweg 2A, Oosteinde 17 en de Academiestraat 5 (oude bibliotheek) zijn verkocht voor verdere ontwikkeling. Het terrein Kranenburg Noord door de gemeente aangekocht en in eigendom verkregen. Tenslotte is gestart met de renovatie van het Stadsmuseum (Donkerstraat 4).

Het is en blijft een uitdaging om met de beschikbare middelen onze ambities te realiseren

De begroting voor de komende jaren moet sluitend worden met aanvullende maatregelen. In 2020 is daarvoor een ombuigingsbedrag in de begroting opgenomen. De benodigde ombuigingen worden nog voorgelegd aan de Raad ter bespreking en daarna uitgewerkt. “Inwoners en ondernemers hebben in het afgelopen jaar veerkracht getoond, maar we moeten keuzes blijven maken. Ook in 2021 ondervinden we nog de nodige gevolgen van de corona crisis”’ aldus de wethouder.

Terug naar nieuwsoverzicht