Holland Scherm gaat geluidsschermen Harderweide-A28 plaatsen

De aanbesteding voor de realisatie van nieuwe geluidsschermen langs de A28 ter hoogte van nieuwbouwwijk Harderweide is afgerond. Holland Scherm gaat in opdracht van de gemeente Harderwijk de werkzaamheden uitvoeren. Dit is het resultaat van een zorgvuldig doorlopen aanbestedingstraject.

Holland Scherm is specialist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling, ontwerp en bouw van geluidsschermen. Nu het werk gegund is, kunnen we aan de slag met het ontwerp en de voorbereidende werkzaamheden. We denken medio januari 2025 te starten met de aanleg van de geluidsschermen.

Minder geluidshinder voor woningen Harderweide

De nieuwe geluidsschermen komen er om de woningen in nieuwbouwwijk Harderweide beter te beschermen tegen het geluid van de A28. Met het plaatsen van de nieuwe schermen voldoen we aan de huidige geluidsnormen. De geluidsschermen bestaan uit verschillende delen. De realisatie van de delen worden gelijktijdig en/of aansluitend uitgevoerd.

Wethouder Enklaar: “Ik ben blij dat we nu samen met Holland Scherm van start gaan. Het project liep vertraging op door wijzigingen in de woningbouwplannen. We hebben 100 sociale huurwoningen toegevoegd aan Harderweide. Ook voor de stikstofproblematiek en voor het overvolle elektriciteitsnet hebben we actief gezocht naar mogelijkheden om de geluidsschermen alsnog zo snel mogelijk te realiseren. Een van de oplossingen is het verminderen van uitstoot bij werkzaamheden en duurzaam gebruik van materiaal. En dat is gelukt. Holland Scherm gaat de werkzaamheden uitstootvrij uitvoeren."

Hoe de geluidsschermen eruit komen te zien is nog niet bekend

De aannemer gaat nu eerst aan de slag met het ontwerp. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad kaders voor de beeldkwaliteit van geluidsschermen langs de A28 vastgesteld. Dit plan geeft uitgangspunten voor het ontwerp en zorgt ervoor dat er straks een rustig en uniform wegbeeld ontstaat. Duurzaamheid in gebruik van materialen en begroeiing heeft hierin ook een belangrijke plek. Het ontwerp van het geluidsscherm bij Harderweide wordt straks aan dit beeldkwaliteitsplan getoetst.

Voorbereidende werkzaamheden en planning

Naast de ontwerpfase moeten er ook nog meerdere onderzoeken gedaan worden en vergunningen worden aangevraagd. Deze voorbereidende werkzaamheden duren naar verwachting tot half januari 2025. Een gedetailleerde planning en meer informatie volgen na de zomer. Actuele informatie leest u op de projectpagina.