Inwoners gevraagd mee te denken over Omgevingsvisie

Als onderdeel van de Omgevingswet die op 1 januari ingaat, is er afgelopen jaren door gemeente Harderwijk gewerkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie schetst het toekomstbeeld voor het Harderwijk en Hierden van 2040. Het beschrijft welke kansen, opgaven en uitdagingen er liggen én hoe we daarmee omgaan.

Van 13 september tot en met 11 oktober krijgen inwoners de kans om hun mening te geven over deze (concept) Omgevingsvisie (pdf, 32 MB). Dit kan via een online vragenlijst of door naar één van de georganiseerde inloopbijeenkomsten te komen in de Week van de Omgevingsvisie, van 25 tot en met 30 september

Meedenken over eigen wijk op het Online Stadsgesprek

Inwoners kunnen hun reactie geven op de inhoud van de Omgevingsvisie aan de hand van stellingen. Hiervoor is op het Online Stadsgesprek een vragenlijst ingericht. Omdat de Omgevingsvisie een uitgebreid document is met daarin ideeën en wensen voor heel Harderwijk en Hierden, is de vragenlijst opgesplitst per wijk. Het is dus mogelijk om de vragenlijst per wijk of voor de gehele gemeente in één keer in te vullen. 

Marcel Companjen, wethouder Omgevingswet: ‘De Omgevingsvisie is van ons allemaal. Zie het als gezamenlijke droom voor de toekomst waar we samen aan gaan werken. Dat wil niet zeggen dat morgen alles anders is. Het betekent vooral dat we de komende jaren bewust keuzes gaan maken die bijdragen aan dit toekomstbeeld voor 2040. De gemeente gaat zich daar in ieder geval voor inzetten, maar hoopt dat ook u als inwoner of ondernemer daaraan uw steentje wilt bijdragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daarmee een nog mooiere, veiligere en gezondere woon- en leefomgeving ontwikkelen, waarin natuurlijke systemen én de mens centraal staan.’

Inloopbijeenkomsten per wijk tijdens Week van de Omgevingsvisie

Naast het digitaal invullen van de vragenlijst, is het mogelijk ideeën en meningen te delen tijdens verschillende inloopbijeenkomsten in de Week van de Omgevingsvisie. Deze vindt plaats van maandag 25 september tot en met zaterdag 30 september 2023. Bij de inloopbijeenkomsten gaan wijkwethouders in gesprek over de gevolgen van en ideeën voor de Omgevingsvisie per wijk. De data, invulling en locaties zijn als volgt:

Datum en tijd Locatie Wijken Wijkwethouder
25 september: 17:00 – 21:00 uur MFC De Kiekmure Stadsdennen, Frankrijk, Lorentz Martijn Pijnenburg
27 september: 17:00 – 21:00 uur Huis van de Stad Binnenstad, Waterfront, Friesegracht Wilco Mazier
28 september: 17:00 – 21:00 uur Dorpshuis Hierden Hierden dorp, Hierden buiten, Buitengebied, Tweelingstad Edwin Enklaar
29 september: 17:00 – 21:00 uur MFC De Roef Nieuw Weiburg, Stadsweiden, Slingerbos, Sypel Marcel Companjen
30 september: 10:00 – 14:00 uur MFC De Bogen Zeebuurt, Drielanden Maarten Reckman

Van de reacties die via de online vragenlijst en de inloopbijeenkomsten binnenkomen, wordt een participatieverslag geschreven. Daarin staat beschreven of en op welke punten de Omgevingsvisie daadwerkelijk wordt aangepast op basis van de reacties.