Leefbaarheid Scheepssingel en Bleek wordt verder verbeterd

Met de reconstructie van de Scheepssingel en De Bleek stelt het college aan de raad voor om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de binnenstad verder te verbeteren. Ook wil het college nog dit jaar onderzoek doen naar het instellen van 30 km/uur op de Burgemeester de Meesterstraat.

De afgelopen jaren is met het herinrichten van de Selhorstweg, Havenkade en Burgemeester De Meesterstraat bereikt dat het doorgaand verkeer op deze route in de periode 2008-2019 ongeveer 40% is afgenomen. Het enige deel op de route Havenkade – Bleek – Selhorstweg dat nog niet opnieuw is ingericht, is het wegvak Scheepssingel – Bleek en een klein stukje Luttekepoortstraat.

Wethouder Jeroen de Jong: “Met de nieuwe inrichting van het laatste stuk willen we iets doen aan de door bewoners ervaren geluidsoverlast, de veiligheid van fietsers en voetgangers en het leefklimaat verbeteren. Ook willen we door de verkeersintensiteit te verlagen de hoeveelheid fijnstof verminderen. Ook deze straten moeten weer fijn zijn om aan te wonen, maar wij willen ook alvast verder kijken als college."

Om die reden wil de gemeente onderzoeken of de Burgemeester de Meesterstraat afgewaardeerd kan worden naar 30 km. En daarmee bewust verkeer zo min mogelijk laten rijden over dit wegdeel. Nog te vaak wordt deze route gebruikt als korte route naar Drielanden of Stadsweiden. Met het perspectief van 30 km wordt nadrukkelijk de leefbaarheid verhoogd, maar ook de verkeersveiligheid in het gebied. Met de verdere realisatie van het Waterfront wordt de fietsverbinding naar DOK19 en de supermarkten steeds belangrijker. Een 30 km-weg biedt meer mogelijkheden voor een veilige fietsoversteek.

Herinrichting en aanpassingen

De kruising met de Hogeweg en de kruising met de Havendam worden opnieuw ingericht zodat autoverkeer meer zicht krijgt op fietsers en voetgangers. Andersom krijgen fietsers en voetgangers meer zicht op het verkeer doordat de fietspaden anders worden aangesloten. De minirotonde bij de Havendam is nu onveilig voor fietsers. Deze kruising wordt een t-splitsing met een veilig vrij liggend fietspad en een smallere aansluiting met de Havendam. Op de Bleek komt ook een vrij liggend fietspad richting de Hogeweg.

Om doorgaand verkeer op deze route te ontmoedigen wordt de rijbaan optisch versmald. De drempel op de Scheepssingel wordt verlegd en in het asfalt aangebracht. Zo gaat de snelheid eruit en hoeven auto’s minder op te trekken en af te remmen wat de uitstoot van fijnstof vermindert en de leefbaarheid en veiligheid in de buurt zal vergroten.

Terug naar nieuwsoverzicht