Lof voor onze veteranen

Afgelopen zaterdag was Harderwijk gastgemeente voor de Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe. Burgemeester Joon ontving ruim 400 gasten (veteranen, familieleden en genodigden) en sprak ze toe in Hotel Monopole.

Harderwijk heeft een rijke militaire geschiedenis

De burgemeester benadrukte het grote belang van mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor vrede, veiligheid en stabiliteit in de wereld. En hij verwees naar het rijke militaire verleden van onze stad. Velen herinneren zich de kazernes in onze gemeente, waar tot eind vorige eeuw nog actief militairen werden opgeleid en getraind. Joon: “In Harderwijk koesteren we onze militaire geschiedenis. Net zoals we onze veteranen koesteren. Waar ter wereld ze ook dienden, allemaal hebben ze bijgedragen aan vrede en veiligheid. Ver weg, overzees, of dichter bij huis. Van Oost-Indië en Nieuw-Guinea tot aan Mali en het voormalig Joegoslavië. Mijn oprechte dank voor alles wat u daarmee voor ons betekend hebt.”

Het was een geslaagde Veteranendag

Inwoners en bezoekers van Harderwijk konden zich op de Stille Wei en de Boulevard vergapen aan historische militaire voertuigen. Ook konden ze een praatje maken met de veteranen. Er waren verschillende stands om te bezoeken, rondritten, demonstraties en er kon getraind worden als een echte militair. Het was een prachtig en zonnig evenement!