Meer groene schoolpleinen door nieuwe subsidieregeling

Een groene leefomgeving is belangrijk voor het geluksgevoel, stressvermindering en een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid. Om ook locaties buiten de openbare ruimte, zoals schoolpleinen, te vergroenen stelt de gemeente subsidies beschikbaar. Per 28 maart 2024 is er een nieuwe subsidieregeling voor scholen en kindercentra, om zelf (school)pleinen te vergroenen.

De regeling komt beschikbaar voor basisscholen, speciaal (voortgezet) onderwijsscholen, middelbare scholen, scholen in het beroepsonderwijs en kindercentra. Een belangrijke voorwaarde is dat het groene ontwerp van de pleinen tot stand komt in samenwerking met docenten, leerlingen en ouders. Scholen en kindercentra ontvangen voor maximaal 75% van de vergroeningskosten een vergoeding, met een maximum van € 25.000 per aanvraag. Het totale subsidiebudget voor 2024/2025 is € 100.000.

Groenere schoolpleinen

De subsidie is bedoeld voor de aanleg van groene (school)pleinen. Het gaat dan om het planten van bomen en struiken, die schaduw geven voor kinderen om te kunnen spelen op warme dagen. Het groen nodigt ook meer uit om buiten te spelen en biedt mogelijkheid voor buitenonderwijs, wat bijdraagt aan het leren over de natuur. Ander belangrijk punt is dat de (school)pleinen niet meer volledig verhard of bestraat zijn, maar voor minimaal 40% bestaan uit een ondergrond waarin het water makkelijk in de bodem kan weglopen.

Martijn Pijnenburg, wethouder duurzaamheid: “Als gemeente investeren we de komende tijd extra in nieuwe natuur in onze openbare ruimte. Minder bestrating, meer bomen, perken en groene bermen. Maar, er liggen ook veel kansen op schoolpleinen of bedrijventerreinen. Vergroening op die locaties willen wij zo goed mogelijk stimuleren door subsidies beschikbaar te stellen. Meer groen draagt bij aan een mooiere gemeente, meer biodiversiteit maar heeft vooral ook een positief effect op onze gezondheid en welzijn. Letterlijk investeren in de toekomst: van onze natuur en onze jeugd.”