Nieuw nieuwbouwplan woonzorgcomplex Randmeer

Een goede parkeeroplossing en een kwalitatief goede buitenruimte zijn de belangrijkste pijlers van het nieuwe plan voor de nieuwbouw van woonzorgcomplex Randmeer. Verder streeft men naar de bouw van circa 165 woningen.

“Uiteindelijk moet er voldoende voortgang geboekt worden voor de bouw vanwege de woonbehoefte”, aldus wethouder Jeroen de Jong. “Belangrijk is dat er in voldoende mate naar de buurt geluisterd wordt. Geen zicht op een rij geparkeerde auto’s, maar een doorkijk naar het water. En de gewenste ontwikkelingen moeten voor woningbouwcorporatie Habion wel haalbaar zijn.”

Het oorspronkelijke plan van Habion was door de buurt niet enthousiast ontvangen

Met name de hoogte en het massale karakter van het plan waren onderdeel van het bezwaar. Maar ook de onvoldoende kwaliteit van de buitenruimte en het dominante parkeren rondom het complex.  Een werkgroep bestaande uit de vertegenwoordigers van de gemeente, Habion en de buurt hebben een ‘ruimtelijke analyse en uitgangspunten’ opgesteld.

Het college van B&W heeft ingestemd met de ‘ruimtelijke analyse en uitgangspunten’

Er is ook een procesvoorstel gemaakt om naar een alternatief plan toe te werken. Vervolgens wordt dit in de raadscommissie ruimte besproken.

Terug naar nieuwsoverzicht