Noord-Veluwe tekent woondeal met minister De Jonge om woningtekort aan te pakken

De Noord-Veluwse gemeenten en woningcorporaties tekenden op woensdag 8 maart 2023 in Zutphen de regionale woondeal Noord-Veluwe met minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris. Hiermee spreken zij af het woningtekort gezamenlijk aan te pakken. De woondeal beschrijft hoeveel woningen er in de regio gebouwd worden tot en met 2030, waar dit gaat gebeuren en wat het aandeel betaalbare woningen zal zijn.

De regio Noord-Veluwe zet in op de bouw van ruim 12.500 woningen verspreid over de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Minimaal 65% van de woningen valt in de categorie betaalbaar. De Noord-Veluwe is de enige regio in de provincie Gelderland waarbij ook de woningcorporaties de woondeal mee ondertekenen. Het gaat om deltaWonen, Omnia Wonen, Triada, UWOON en Woningstichting Putten.

Volgende stappen

De regio gaat de komende periode met het Rijk en de provincie in gesprek om afspraken te maken over het snel bouwen van de woningen en wat daar verder voor nodig is. Daarbij gaat het onder andere over stikstofruimte en financiële bijdragen vanuit het Rijk en de provincie. Andere essentiële zaken voor de Noord-Veluwe komen ook aan bod. “Wij focussen niet alleen op het aantal woningen. Het is ook heel belangrijk dat wij leefbare steden en dorpen houden. Zo moet groen meegroeien met verstedelijking en moet er balans zijn tussen onder andere wonen, werken en bereikbaarheid”, zo stellen de gemeenten in de woondeal.

Sleutelprojecten in Harderwijk

De gemeenten op de Noord-Veluwe hebben 15 bouwlocaties aangewezen als zogenaamde sleutelprojecten. Met in totaal zo’n 8.000 woningen dragen deze projecten significant bij aan de regionale ambitie van ruim 12.500 woningen. In Harderwijk zijn de sleutelprojecten Nieuw Weiburg, Waterfront en Harderweide waar in totaal ruim 3000 woningen gepland staan. Wethouder Edwin Enklaar (Wonen en Volkshuisvesting): “De Woondeal bevestigt dat we alleen door samen de schouders eronder te zetten de woningbouwopgave kunnen aanpakken. In de Woondeal hebben we ook aangegeven waar we tegenaan lopen als gemeente en wat we nodig hebben om die woningen te kunnen realiseren. Door middel van de Woondeal blijven we hierover in gesprek met elkaar en zoeken we oplossingen om samen met woningtekort in te lopen”.