Op weg naar een positieve en gezonde leefomgeving voor jongeren

Op 27 mei was de lokale aftrap van ‘Opgroeien in een kansrijke omgeving’ (OKO) in Mijnschool in Harderwijk. Samen met professionals en ouders zetten we de eerste stappen naar een positieve en gezonde leefomgeving voor jongeren.

Speerpunten

Jongeren kunnen zich beter ontwikkelen wanneer ze opgroeien in een positieve, gezonde en veilige leefomgeving. Samen met belanghebbenden willen we die leefomgeving creëren voor de jongeren (10-18 jaar) in Harderwijk en Hierden. Dit doen we aan de hand van speerpunten, waar we de komende tijd mee aan de slag gaan.

  • Ouder(s)/verzorger(s) versterken in hun opvoedrol en bewust maken van hun positieve invloed op hun kind(eren) - domein Gezin
  • Ouder(s)/verzorger(s) ondersteunen bij het bouwen van een netwerk met andere ouders - domein peergroep, leeftijdsgenoten
  • Creëren van een positief schoolklimaat waar jongeren zich veilig voelen (en iemand hebben waarmee ze kunnen praten) – domein school

Werkgroepen

Tijdens de lokale aftrap bespraken we met elkaar wat de grootste aandachtspunten zijn binnen de speerpunten en waar kansen liggen om aan te pakken. Het waren interessante gesprekken. We bespraken ook wie er nodig zijn om de speerpunten tot een succes te maken. De eerste werkgroepen zijn gevormd. De werkgroepen gaan vanaf nu per domein aan de slag met de speerpunten.