Openingstijden en afvalinzameling Pinksteren 2023

Het Milieupark is op tweede Pinksterdag 29 mei gesloten. Op maandag Tweede Pinksterdag 29 mei wordt geen afval ingezameld. Deze inzameldag is verschoven naar zaterdag 27 mei.

Zet u de restafvalcontainer om 07.30 aan de weg. Twijfelt u kijk in de afval app "afvalwijzer" of de website mijnafvalwijzer.nl.