Samen voor een mooier buitengebied Harderwijk en Hierden

Wat vindt u belangrijk in het buitengebied van Harderwijk en Hierden? Wilt u meer bomen, wandelpaden of kunstobjecten? Heeft u behoefte aan subsidies voor de aanschaf van beplanting? Of heeft u een mening over verrommeling in het buitengebied? Laat het gemeente Harderwijk weten!

De gemeente heeft concrete plannen om het buitengebied Harderwijk en Hierden nog mooier maken. Denk hierbij aan de thema’s landschappelijke identiteit, routenetwerk, biodiversiteit en functieverandering. De visie over deze thema’s is in november 2022 vastgesteld in de ‘Verdiepingsslag buitengebied Harderwijk en Hierden’. Vervolgens zijn de uitvoeringsacties uit de verdiepingsslag met uw hulp in een uitvoeringsagenda gezet.

Hiervoor zijn wij op 21 juni 2023 bij u langs geweest in het dorpshuis in Hierden. Over het resultaat van de uitvoeringsagenda, waarin staat welke acties de komende drie jaar uitgevoerd gaan worden, horen we graag uw mening. De reacties weegt de gemeente af bij de definitieve versie van de uitvoeringsagenda die aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.

Geef uw mening

Van 1 tot en met 30 september kunnen belangstellenden mee denken over deze plannen op het online stadsgesprek.Het invullen van de vragenlijst duurt circa 5 minuten.

In de Stadswinkel in het Huis van de Stad kunt u de stukken ook inzien. Ook kan u een mail of brief sturen naar de heer R. Hurenkamp. email: r.hurenkamp@harderwijk.nlof 0341 411 267.