Subsidie voor inwoners met klimaatrobuuste aanpassingen

Vanaf 1 maart 2021kunnen inwoners van Harderwijk en Hierden subsidie aanvragen voor klimaatrobuuste maatregelen in hun tuin. Het beschikbare subsidiebudget voor 2021 bedraagt € 100.000.

De subsidieregeling is de opvolger van de ‘Regentonsubsidie’ 2020

Er kan subsidie aangevraagd worden voor vergroenen ofwel ontstenen van tuinoppervlak, het afkoppelen van verhard oppervlak of voor het planten van bomen. Maar ook voor het plaatsen van een regenton, -zuil en/of regenwaterschutting en voor een installatie voor nuttig gebruik van hemelwater. En tenslotte voor het aanleggen van een groen dak. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden hiermee gestimuleerd om zelf klimaatrobuuste maatregelen te treffen. Het gaat om lokale maatregelen op privéterrein. De hoogte van het subsidiepercentage en het maximale subsidiebedrag verschilt per type maatregel.

Loket Veluwe Duurzaam begeleidt de aanvraagbehandeling

Naast Harderwijk kunnen ook inwoners van Putten, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem subsidie aanvragen bij hun eigen gemeente, via Loket Veluwe Duurzaam. Medewerkers van Loket Veluwe Duurzaam stemmen met de aanvrager af wat de mogelijkheden zijn en daarna kan de aanvrager aan de slag. Als de aanvraag is getoetst op volledigheid, dan kan deze door de aanvrager met één druk op de knop worden doorgestuurd naar de betreffende gemeente. Na een positief besluit over toekenning wordt het bedrag door de gemeente aan de aanvrager uitgekeerd.

Achteraf uitkeren

De aanvraagbehandeling verloopt zo eenvoudig mogelijk. En om te voorkomen dat subsidie wordt teruggevorderd is gekozen voor uitbetaling achteraf. De aanvrager wordt daarom geadviseerd om vooraf, via Loket Veluwe Duurzaam na te gaan of er nog voldoende budget beschikbaar is.

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure, de hoogte van de verschillende subsidiebijdragen en de verschillende mogelijke maatregelen kunt u terecht op veluweduurzaam.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht