Subsidie voor maatschappelijke inzet

Wij stimuleren vrijwilligersactiviteiten op een aantal met name genoemde subsidieregelingen. Dit is geregeld in de deelverordening Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet. Op grond van deze verordening stellen wij jaarlijks een budget per subsidieregeling beschikbaar, het zogenaamde subsidieplafond. Uit dit budget verleent de gemeente waarderingssubsidies aan vele vrijwilligersorganisaties. Het budget wordt verdeeld volgens criteria die in de verordening zijn opgenomen. Hieronder geven wij aan om welke subsidieregeling het gaat en het budget dat voor 2021 beschikbaar is.

Amateurkunst:

  • Zang € 17.449
  • Muziek € 26.474
  • Theater € 6.187
  • Dans/audiovisueel/beelden/literair € 846

Bewonersorganisaties € 8.522
Jeugdsport € 30.828
Ouderenbonden € 6.702
Jeugd- en jongerenwerk (vrijwilligers) € 26.164
Wijkorganisaties € 11.658

Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 maart 2021 bij de gemeente binnen zijn. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina Subsidies welzijn, culstuur en sport

Terug naar nieuwsoverzicht