Subsidie waardering voor vrijwilligers

Met een subsidieregeling voor maatschappelijke inzet steunen we vrijwilligersorganisaties in activiteiten die aansluiten op doelen van de gemeente. Met deze regeling spreekt het college zijn waardering uit voor de vrijwilligers die zich voor onze gemeente inzetten. De subsidie is aan te vragen door bewonersorganisaties, jeugdsport, jeugd- en jongerenwerk, wijkorganisaties, amateurkunst en ouderenorganisaties.

Vraag uw subsidie aan voor 1 maart

Elk jaar hebben we een hoeveelheid geld beschikbaar voor de verschillende organisaties. Voor het jaar 2024 is een nieuwe verdeling van het budget. Behoort u tot 1 van de genoemde organisaties of doelgroepen? Dan kunt u tot uiterlijk 1 maart 2024 de waarderingssubsidie aanvragen. Kijk op de pagina Subsidies welzijn, cultuur en sport voor meer informatie en voor het aanvraagformulier.