Toespraak nieuwjaarsreceptie

Geachte aanwezigen,

Namens de raad en het college heet ik u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie in de gemeente Harderwijk. En wat is het goed dat we weer bij elkaar kunnen zijn en elkaar kunnen ontmoeten. Wat altijd vanzelfsprekend was, is na 2 jaar bijzonder geworden. Fijn dat u er bent!

Open, ontspannen en ondernemend. Het kenmerkt onze gemeente. Het kenmerkt wie we zijn en waar we aan werken. Inspelen op nieuwe kansen en tegelijkertijd op de praktijk van alledag, dat was én is de ambitie van onze raad en college. We verbinden door samen te werken. We creëren mogelijkheden door gezamenlijke belangen te vinden. En dat doen we niet alleen, dat doen we als raad en college met inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners. Het is en blijft werk in uitvoering, met de kracht van gemeenschappelijkheid.

De stad heeft het afgelopen decennium een mooie ontwikkeling doorgemaakt. We bouwden het Waterfront en de nieuwe boulevard met het Stadsstrand. Daarmee brachten we het water terug tot aan de stadsmuur. We renoveerden de Vissershaven en de Havendam. Ondertussen groeide de wijk Drielanden door en vernieuwden we het stationsgebied. We realiseerden een asielzoekerscentrum en talloze andere sociale initiatieven in onze stad. Een grote verscheidenheid aan ontwikkelingen waar we trots op mogen zijn.

Bij het nieuwe jaar inluiden hoort ook terugkijken. 2022 is een turbulent jaar geweest. Het staartje van de coronamaatregelen werd vrijwel direct opgevolgd door de oorlog in Oekraïne, met een nieuwe migrantenstroom tot gevolg. Wederom bleek dat Harderwijk een gastvrije stad is die helpt vanuit mededogen en medeleven. Na de gemeenteraadsverkiezingen traden een nieuwe raad en een nieuw college aan. Eind juni werd Hierden geconfronteerd met boerenprotesten, met indringende maatregelen voor bewoners tot gevolg. In de tweede helft van het jaar kregen we in Nederland te maken met een aantal crisissen. Veel inwoners hebben zorgen of hebben zorgen gehad over de energie- en koopkrachtcrisis en of ze de eindjes nog aan elkaar kunnen knopen.

Ondanks al het rumoer om ons heen zie ik iets moois in de mensen van Harderwijk en Hierden, iets wat ons kenmerkt. We laten ons niet gek maken, we zijn veerkrachtig en er staat altijd iemand op voor een ander om te regelen wat nodig is. Zonder poespas en zonder veel gepraat.

We hebben niet alleen letterlijk een stadsmuur, maar ook figuurlijk. De muur die van oudsher de stad beschermde, die muur zijn wij nu zelf. We beschermen elkaar, in het vertrouwen dat de tijden weer beter zullen worden. De oude stadsmuur wordt nu uitgelicht als kunstwerk. Een mooiere symboliek is er wat mij betreft niet.

Vandaag ben ik op de dag af 10 jaar uw burgemeester. In mijn installatierede sprak ik uit dat de gemeente Harderwijk bestaat uit veel verschillende mensen, komend uit diverse streken van Nederland. Mensen die samen de stad maken, deze verrijken met hun eigen bagage en samen kleuring geven aan de stad en het dorp. Wat heeft u dat allen op prachtige manieren laten zien en hopelijk ook zo ervaren.

Wat we soms nog wat méér mogen doen, heb ik gemerkt, is genieten. Juist in moeilijke tijden is genieten van wat er nu wél is, een groot goed.

Dat hoeft niet uitbundig en uitgesproken. Het mag ook ingetogen en in stilte. Af en toe genieten helpt om dankbaar en tevreden te zijn.

De komende jaren blijft de gemeenteraad zich inzetten op zoveel mogelijk participatie van onze inwoners. Zowel individueel als in een vereniging. Iedereen mag meedoen. In 2023 worden concrete maatregelen doorgevoerd om dat verder te verwezenlijken.

Ik spreek namens het gemeentebestuur als ik zeg dat we er alle vertrouwen in mogen hebben dat we in Harderwijk een stevig fundament hebben liggen. Een fundament van hulp en ondersteuning aan elkaar.

Midden in het woord LEVEN staat de letter V. En dat is niet voor niets. Als we verdraagzaamheid, vrijheid, verbondenheid en verscheidenheid centraal zetten in ons leven, dan wordt het leven mooier. En vormen we net als bij de ganzen een draagvlak voor elkaar, om samen op een nieuwe plaats van bestemming aan te komen.

Op weg daar naar toe houden we ogen en oren wijd open om de roep van anderen te horen. De roep op zoek te gaan naar recht en vrede. Je wordt niet alleen geroepen, je bent zelf ook roepende, omdat je het niet alleen wilt en kunt doen.

Mooi gezegd, Sem. Jij bent de stem van de toekomst. Dank je wel voor je bijdrage.

En u: dank voor het vertrouwen dat u mij de afgelopen periode hebt gegeven. Rest mij u hier en alle inwoners van Harderwijk en Hierden, namens het gemeentebestuur, een bijzonder gelukkig, gezond en vredevol nieuw jaar te wensen. Ik wens u veel momenten van genieten en tevredenheid in een hoopvol 2023.