Van groei naar bloei: Ontwerpomgevingsvisie ter inzage

De omgevingsvisie beschrijft de visie op de toekomst van Harderwijk en Hierden. Waar gaan we naar toe met onze stad, ons dorp en ons buitengebied, dus wat voor gemeente willen we zijn? Dát is de vraag die de afgelopen tijd in kaart is gebracht in een samenwerking tussen gemeente en samenleving. De Omgevingsvisie voor Harderwijk en Hierden is een plan dat de koers uitzet voor de ontwikkeling van groene ruimtes, verkeersstructuren, plekken voorwoningbouw, sport en cultuur, enzovoorts. Daarom is het belangrijk dat deze visie van ons allemaal is. De gemeente heeft haar inwoners daarom vorig jaar om een mening gevraagd.

Ontwerpomgevingsvisie ter inzage

Nadat de omgevingsvisie door de gemeenteraad is vastgesteld is dit hét beleidsinstrument voor de fysieke leefomgeving waarin alle aspecten die daar effect op hebben, in samenhang zijn meegenomen. 

Het ontwerp van de omgevingsvisie ligt nu volgens de wettelijke procedure ter inzage. U kunt het ontwerp via omgevingswet.overheid.nl en via de pagina Omgevingsvisie digitaal bekijken. Het document ligt ook ter inzage in het Huis van de Stad. U kunt tijdens openingstijden de stukken bekijken in de stadswinkel van het stadhuis.

Tot en met 30 april is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk of digitaal. Digitaal indienen kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Henk Maas via omgevingsvisie@harderwijk.nl of 0341 411 911.

Terugkoppeling participatie

Van 13 september tot en met 11 oktober 2023 was het mogelijk voor inwoners een mening te geven over de conceptversie van de Omgevingsvisie voor Harderwijk en Hierden. Daar hebben meer dan 500 inwoners gebruik van gemaakt! De resultaten van de online vragenlijst, samen met de uitkomsten van verschillende inloopbijeenkomsten en gesprekken zijn verwerkt in een participatieverslag. Benieuwd? U vindt het verslag op de projectpagina van het Online Stadsgesprek.