Voorstel voor nieuwe tarieven havengelden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld akkoord te gaan met de Verordening Havengelden voor 2024.

De afgelopen jaren hebben we het gebied in en rondom het Waterfront ontwikkeld. Door de nieuwe situatie hebben we de kosten voor onderhoud en beheer van de haven opnieuw berekend. Dit heeft geleid tot de nieuwe verordening en nieuwe tarieven. Die zijn soms hoger en soms lager dan hiervoor.

De gemeenteraad besluit op 3 juli over dit voorstel. Op dat moment worden de tarieven officieel vastgesteld. Dit besluit wordt via de gebruikelijke kanalen (website van de gemeente, gemeentepagina in de krant) bekendgemaakt.

Schriftelijk bericht voor ligplaatshouders

Gebruikt u een ligplaats in de haven, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. De aanslag volgt later dit jaar. Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u op dat moment bezwaar indienen.