Vraag uw energietoeslag aan

Heeft u moeite om de energierekening te betalen en is uw netto inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm? En heeft u nog niet eerder een energietoeslag gekregen? Dan kunt u deze aanvragen via Meerinzicht. De overheid besloot in juli 2022 om het bedrag van de energietoeslag te verhogen van € 800,00 naar € 1.300,00.

Wanneer heeft u recht op de energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag van € 1.300 als:

  • u ouder bent dan 21 jaar, en
  • hoofdbewoner van uw woning bent, en
  • uw netto inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

Hoe vraagt u de energietoeslag 2022 aan?

Woont u in Harderwijk? Dan kunt u de energietoeslag tot en met 30 juni 2023 aanvragen bij Meerinzicht, via www.meerinzicht.nl/energie. U leest daar ook of u met uw inkomen recht heeft op de energietoeslag. Meerinzicht regelt voor uw gemeente de uitbetaling van de energietoeslag.

Bent u student? De landelijke aanpak voor studenten is nog niet bekend. We wachten dit eerst af. U kunt de energietoeslag dus nog niet aanvragen. Zodra er meer bekend is, kunt u dit lezen op de website van Meerinzicht.

Heeft u de toeslag al eerder aangevraagd?

Had u eerder al recht op € 800 aan energietoeslag en heeft u dit gekregen? Dan ontvangt u de verhoging van € 500,00 uiterlijk op 1 december 2022. U krijgt een brief hierover. Het bedrag wordt vanzelf bijgeschreven op uw rekening. Bent u in de tussentijd verhuisd? Dan krijgt u dit bedrag van de gemeente waar u de € 800 van heeft ontvangen.

Is uw aanvraag nog in behandeling? Dan ontvangt u, bij goedkeuring van uw aanvraag, het bedrag van € 1300,00 in één keer. U krijgt hierover een brief.

Heeft u vragen over de energietoeslag?

Neem bij vragen contact op met Meerinzicht via (0341) 41 19 11.

Pas op voor nepberichten en -telefoontjes over energietoeslag

U kunt alleen een energietoeslag ontvangen via Meerinzicht. Ga niet in op e-mails, sms'jes of telefoontjes van mensen die uw gegevens vragen voor een energietoeslag. Dit zijn oplichters die uw gegevens voor andere zaken willen gebruiken.