Wat is de volgende stap naar de inrichting van het Waterfrontpark?

Het participatieverslag is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Je kunt het lezen op de pagina Waterfrontpark.

Het college vraagt nu de gemeenteraad de ontwerpkaders op basis van de uitkomsten van de participatie vast te stellen. Het park moet een plek worden voor ontmoeten, spelen, bewegen en ontspannen in het groen. Waarbij we rekening houden met klimaatverandering, biodiversiteit en circulariteit. De raad neemt ook een besluit over het budget en de komst van een horecagelegenheid met terras. Uit de participatie blijkt het laatste een veelgehoorde wens.

Na vaststelling van de kaders door de gemeenteraad, gaan we na de zomer samen met de buurt, de buurtkinderen en de architect het park ontwerpen. Bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging.