Zorg voor vluchtelingen

  • Op maandag, woensdag en vrijdag kunnen Oekraïners naar het spreekuur bij de huisartsenpost in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.
  • Adres: Wethouder Jansenlaan 90 in Harderwijk.
  • Tijden: van 10.00 tot 12.00 uur.
  • Ook bij spoed kunnen Oekraïners naar de Huisartsenpost in Harderwijk.

Veilig Thuis

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vluchtelingen zijn een risicogroep en vallen onder de categorie afhankelijkheidsrelaties. Bij particuliere opvang kan er naast mensenhandel ook huiselijk geweld of kindermishandeling gebeuren. Denk hierbij aan seksueel geweld en seksueel misbruik. Veilig Thuis geeft informatie, advies, biedt ondersteuning en doet onderzoek. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl.