Detailhandel

De historische binnenstad vormt het kernwinkelgebied van Harderwijk. Het historische karakter van de binnenstad is een extra kwaliteit waaraan door ondernemers en gemeente hard wordt gewerkt om nog verder te versterken. De winkels in combinatie met de vele restaurants, uitgaansgelegenheden en de ligging aan het Wolderwijd zorgen voor een aangenaam verblijf voor een breed publiek.

Winkelcentra

De wijk- en buurtwinkelcentra liggen verspreid over de wijken. De winkelcentra in Stadsdennen en Tweelingstad zijn grootschalig van opzet. Het buurtwinkelcentrum in Stadsweiden is kleiner van opzet. In Frankrijk is een bescheiden buurtwinkelsteunpunt met een supermarkt, een apotheek en een snackbar. In de grote nieuwe wijk Drielanden is aan het Triasplein vanaf zomer 2009 een vrij groot winkelcentrum beschikbaar met twee supermarkten en een serie kleinere winkel- en horeca-achtige zaken. Het overige winkelaanbod is te vinden in de wijk Wittenhagen en het dorp Hierden.

Detailhandelsvisie Harderwijk 2020

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van de Harderwijkse winkelvoorzieningen. Zo is een nieuw winkelcentrum gerealiseerd in Drielanden, is het winkelcentrum Stadsdennen verbouwd, is het parkeerterrein bij winkelcentrum Tweelingstad opnieuw ingedeeld en bestraat, wordt grootschalige detailhandel bij De Harder mogelijk en zijn er ambities voor de binnenstad. Maar de detailhandel in Harderwijk en omgeving is ook door algemene ontwikkelingen en trends voortdurend in beweging. Denk aan de opmars van e-commerce, de verdere branchevervaging, schaalvergroting, formulewisselingen en de economische crisis.
Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de detailhandel in Harderwijk. Om de regionale functie van Harderwijk te behouden en te vergroten, moet het aanbod van winkelvoorzieningen aansluiten bij de vraag. Daarom heeft de gemeente Harderwijk het initiatief genomen om de detailhandelsvisie uit 2005 te actualiseren en heeft Bureau Stedelijke Planning in samenwerking met een klankbordgroep de detailhandelsvisie Harderwijk 2020 (pdf, 2,4MB) opgesteld.

De gemeenteraad heeft op 13 september 2012 deze Detailhandelsvisie Harderwijk 2020 gewijzigd vastgesteld. In het raadsbesluit (pdf, 0,8MB) kunt u de wijzigingen lezen.

Sinds de vaststelling van de Detailhandelsvisie in 2012 zijn er een drietal onderwerpen (ambulante handel, detailhandel op bedrijventerreinen en detailhandel in Waterfront) naar voren gekomen die vragen om een herijking op deze detailhandelsvisie. De Herijking Detailhandelsvisie Harderwijk is op 12 juli 2018 door de raad vastgesteld.

Koopzondag

In het coalitie-akkoord 2018-2022 'Aanpakken met Ambitie' is het invoeren van een structurele koopzondag één van de specifiek benoemde onderwerpen. Vooruitlopend op de uitwerking van het coalitie-akkoord is er in de raadsvergadering van donderdag 5 april 2018 een motie aangenomen door de raad die de zondagopenstelling in de maanden juni, juli, augustus en september 2018 (zomeropenstelling) mogelijk maakt voor alle winkels (ongeacht de locatie en/of branche). In de raadsvergadering van donderdag 24 mei 2018 is invulling gegeven aan deze motie waardoor het formeel geregeld is dat alle winkels in de maanden juni, juli, augustus en september 2018 op zondag geopend mogen zijn.

Het is de bedoeling dat vanaf oktober 2018 invulling wordt gegeven aan het coalitie-akkoord. Om dit mogelijk te maken wordt de winkeltijdenverordening opnieuw aangepast. Het uitgangspunt is dat voor bepaalde branches een wekelijkse zondagopenstelling mogelijk wordt (o.a. supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, woonwinkels) al dan niet gelegen op een specifiek benoemde locatie. Voor de overige winkels zullen op jaarbasis 26 zondagen bepaald worden waarop zij geopend mogen zijn. Deze exacte uitwerking van het coalitie-akkoord, en de daarbij horende procedure, loopt momenteel.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens