Detailhandel

De historische binnenstad vormt het kernwinkelgebied van Harderwijk. Het historische karakter van de binnenstad is een extra kwaliteit waaraan door ondernemers en gemeente hard wordt gewerkt om nog verder te versterken. De winkels in combinatie met de vele restaurants, uitgaansgelegenheden en de ligging aan het Wolderwijd zorgen voor een aangenaam verblijf voor een breed publiek.

Winkelcentra

De wijk- en buurtwinkelcentra liggen verspreid over de wijken. De winkelcentra in Stadsdennen en Tweelingstad zijn grootschalig van opzet. Het buurtwinkelcentrum in Stadsweiden is kleiner van opzet. In Frankrijk is een bescheiden buurtwinkelsteunpunt met een supermarkt, een apotheek en een snackbar. In de grote nieuwe wijk Drielanden is aan het Triasplein vanaf zomer 2009 een vrij groot winkelcentrum beschikbaar met twee supermarkten en een serie kleinere winkel- en horeca-achtige zaken. Het overige winkelaanbod is te vinden in de wijk Wittenhagen en het dorp Hierden.

Detailhandelsvisie Harderwijk 2020

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van de Harderwijkse winkelvoorzieningen. Zo is een nieuw winkelcentrum gerealiseerd in Drielanden, is het winkelcentrum Stadsdennen verbouwd, is het parkeerterrein bij winkelcentrum Tweelingstad opnieuw ingedeeld en bestraat, wordt grootschalige detailhandel bij De Harder mogelijk en zijn er ambities voor de binnenstad. Maar de detailhandel in Harderwijk en omgeving is ook door algemene ontwikkelingen en trends voortdurend in beweging. Denk aan de opmars van e-commerce, de verdere branchevervaging, schaalvergroting, formulewisselingen en de economische crisis.
Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de detailhandel in Harderwijk. Om de regionale functie van Harderwijk te behouden en te vergroten, moet het aanbod van winkelvoorzieningen aansluiten bij de vraag. Daarom heeft de gemeente Harderwijk het initiatief genomen om de detailhandelsvisie uit 2005 te actualiseren en heeft Bureau Stedelijke Planning in samenwerking met een klankbordgroep de detailhandelsvisie Harderwijk 2020 (pdf, 2,4MB) opgesteld.

De gemeenteraad heeft op 13 september 2012 deze Detailhandelsvisie Harderwijk 2020 gewijzigd vastgesteld. In het raadsbesluit (pdf, 0,8MB) kunt u de wijzigingen lezen.

Koopzondag

Het college heeft een onderzoek naar de behoefte aan koopzondagen voor het jaar 2013 in haar Collegeprogramma Harderwijk 2010 – 2014 “Snoeien, bloeien en groeien” opgenomen. In 2013-2014 heeft dit onderzoek naar het al dan niet invoeren van de koopzondag in Harderwijk plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 24 april 2014 heeft de gemeenteraad afgezien van het invoeren van de koopzondag. De zondagopenstelling voor de Strandboulevard blijft echter wel van kracht. In het nieuwe collegeprogramma 2014-2018 “Vernieuwing door Verandering” wordt de koopzondag niet nader genoemd.

In de raadsvergadering van 2 november 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het mogelijk moest maken om op 3 en 24 december 2017 een koopzondag te houden. Het college heeft uitvoering gegeven aan deze motie. Deze twee koopzondagen worden geëvalueerd en de bevindingen worden voor de verkiezingen van 21 maart 2018 teruggekoppeld aan de gemeenteraad. 

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens