Kantoorlocaties

Solitaire kantoorgebouwen

Naast concentraties van kantoren staan er in Harderwijk een aantal belangrijke kantoorgebouwen solitair. De Stations-/Oranjelaan en Kranenburg-Noord zijn bijzondere gevallen. In totaal gaat het om een kantorenvoorraad van ongeveer 23.000 m².

Solitaire één-gebruiker-gebouwen

Tot deze categorie worden de gebouwen van de Belastingdienst, Politiebureau, Tecpool, ABN-AMRO en ook Kranenburg-Noord gerekend. Het gebouw van de Belastingdienst is een voor Harderwijkse begrippen groot kantoorgebouw (3.000 m² bvo). Wegens verplaatsing van de regiopolitie naar Harderwijk zijn er plannen om het bestaande politiebureau uit te breiden. Aan de Stations-/Oranjelaan staan meerdere kleine kantoorpanden, waarvan veel kantoor-aan-huis-panden. De kantoorgebruikers zijn heel divers, van een orthodontist tot een verzekeringskantoor. Het totale oppervlak aan de Stations-/Oranjelaan wordt geschat op zo’n 2.200 m2.

Verder staan er twee kantoorgebouwen van defensie (totaal 5.000 m2) op Kranenburg-Noord. De verwachting is dat defensie in de nabije toekomst zal vertrekken, waardoor deze ruimte vrij komt. 
Daarnaast bestaat er nog een categorie kantoorverzamelgebouwen waar op de benedenverdieping zich kantoren bevinden met daarboven woningen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden aan de Touwbaan en Hogeweg.

Gemengde locaties

In Harderwijk zijn zogenaamde gemengde locaties te vinden: met kantoren die tussen winkel- en/of bedrijfsgebouwen staan. Dit zijn de binnenstad en de bedrijventerreinen Lorentz, Haven, Overveld en Sypel. In totaal bedraagt de kantorenvoorraad in de binnenstad ongeveer 15.000 m2 bvo en op de bedrijventerreinen ongeveer 16.000 m2 bvo. 

Verspreid over de binnenstad is een aantal kantoren gevestigd (bijvoorbeeld het Riagg, Stadhuis, SNS-bank). Het grootste deel van deze kantoren wordt bezet door overheidsinstellingen. Er zijn geen plannen om het aanbod van kantoorvloeroppervlakte in de binnenstad te vergroten. 

De kantoren op bedrijventerrein Lorentz bevinden zich verspreid over het gehele terrein. Meestal betreft het kantoorbedrijvigheid dat onderdeel uitmaakt van de ook op Lorentz gevestigde productie/ transportbedrijvigheid. Dit is niet meegenomen. Wat wel is meegenomen is de door bedrijven verhuurde kantoorruimte die onderdeel uitmaakt van het bedrijfsgebouw. Deze kantoorruimte wordt vaak gebruikt door kleine gebruikers uit het zakelijke segment. Op Lorentz zijn slechte enkele zelfstandige kantoorgebouwen gevestigd (bv. kantoorgebouw van de ARBO-dienst). Op Sypel bevinden zich enkele (kleine) kantoorpanden c.q. verzamelgebouwen. De kantorenbedrijvigheid in de Haven beperkt zich tot een tweetal kantoorgebouwen aan de Burgemeester de Meesterstraat (gebouw van de brandweer en de GGD en een assurantiekantoor). Het havengebied maakt onderdeel uit van de grootschalige waterfrontplannen en zal in de nabije toekomst van functie veranderen. De kantoorbedrijvigheid op Overveld is beperkt.

Kantorennota Harderwijk 2007-2020

In 2007 heeft de gemeente samen met verschillende makelaars van de Harderwijkse markt de kantorennota 2007-2020 (pdf, 1,8 MB) opgesteld. In de kantorennota staat beschreven hoe het nu staat met de Hardewijkse kantorenmarkt. De nota bestaat uit de onderdelen, structuur en ontwikkeling kantorenvoorraad, vraag naar kantoren, ontwikkelvisie en beleidsaanbevelingen. 

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens