Overige jaarlijkse en eenmalige subsidies

De gemeente Harderwijk geeft ook een aantal subsidies die niet zijn gebaseerd op een subsidieregeling. Meestal gaat het om subsidies die jaarlijks worden verleend. Deze subsidies staan genoemd in het zogenoemde subsidieregister van de gemeente. Ook zijn deze subsidies te vinden in een bijlage met uitvoeringsinformatie bij de begroting van de gemeente. De plaatsing daarin en de bijbehorende beleidsteksten maken duidelijk welke gemeentelijke beleidsdoelstellingen met deze subsidies zijn gediend.

Het staat organisaties die nu geen subsidie krijgen ook vrij om subsidie aan te vragen voor activiteiten die in het gemeentelijk beleid passen. Het ontbreken van een subsidieregeling maakt dat niet onmogelijk, het betekent alleen maar dat de gemeente niet actief uitnodigt om aan te vragen. De kans dat een dergelijke aanvraag wordt toegekend is beperkt. Het college moet in dit geval namelijk afwegen welke organisatie het gemeentelijk beleid het beste dient of er moet extra budget worden gevonden om de subsidie te kunnen verlenen.

Vragen

Heeft u vragen over welke regeling voor u geschikt is, hoe de procedure verloopt of over welk formulier u moet gebruiken? Neem dan contact op met de gemeente via info@harderwijk.nl of via (0341) 411911.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens