Bedrijfsactiviteiten, wijzigen

 • Samenvatting

  Gaat u in uw bedrijf de bedrijfsinrichting veranderen, bijvoorbeeld door bedrijfsprocessen en activiteiten aan te passen of uit te breiden? U moet dan vooraf een melding doen bij de gemeente. Soms hebt u zelfs een omgevingsvergunning nodig.

 • Wat moet ik doen?

  Bij Omgevingsloket online kunt u nagaan voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. Hier kunt u ook meteen de melding doen of de omgevingsvergunning aanvragen.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u voor de verandering in uw bedrijf een (hernieuwde) aanvraag voor een omgevingsvergunning moet doen of dat een melding voldoende is. Dit hangt af van de soort verandering en de omvang ervan. De gemeente controleert de activiteiten van uw bedrijf en toetst deze aan het Activiteitenbesluit.

 • Wat heb ik nodig?

  Een bestaande omgevingsvergunning en een omschrijving van de voorgestelde veranderingen in de bedrijfsinrichting.

 • Wat kost het?

  De kosten van een vergunning zijn afhankelijk van de grootte van het te (ver)bouwen bouwwerk en worden jaarlijks in de legesverordening vastgesteld.

 • Synoniemen

  toestemming voor een verandering van bedrijfsactiviteiten; Milieuvergunning; herinrichting bedrijfsruimten; milieumelding; uitbreiden van bedrijfsactiviteiten; inkrimpen van bedrijfsactiviteiten;l bedrijfswijziging; omschakeling van productielijn; aanpassing logistiek; bedrijfsverbouwing; bedrijfsaanpassing; omgevingsvergunning milieu

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens