Evenement organiseren, vergunning of melding

 • Samenvatting

  Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Meestal met als doel vermaak. Wilt u een groot evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op een openbare plaats? Vraag dan een evenementenvergunning aan bij de gemeente. Dit kan alleen in de gemeente waar u het evenement wilt houden.
  Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente. Zie voor meer informatie buurtbarbecue of buurtfeest. Kijk voor specifieke informatie over overige kleine evenementen op de pagina Klein evenement.

 • Wat moet ik doen?

  Vooraankondiging evenement

  De gemeente maakt jaarlijks een evenementenkalender waar de grote evenementen een plaatsje op krijgen. Deze evenementenkalender wordt op de website geplaatst. Zo kan iedereen zien wanneer er wat te doen is. Dit is een van de redenen waarom wij de organisatoren van grote evenementen vragen het evenement voor 1 december van het voorafgaande kalenderjaar aan te melden via evenementen@harderwijk.nl middels het formulier vooraankondiging evenement (pdf, 0,2 MB). Eind januari wordt de evenementenkalender vastgesteld.

  Grote evenementen

  U vraag een evenementenvergunning voor een groot evenement aan via het aanvraagformulier evenementen (pdf, 0,1 MB). Lees ook de bijbehorende toelichting (pdf, 0,1 MB).

  Kennisgeving individuele festiviteiten in horeca-inrichtingen (overschrijding geluidsnorm)

  In een horecaonderneming is het toegestaan een aantal festiviteiten te organiseren (optreden van een live-band of een DJ) waarbij de normaal geldende geluidnormen niet van toepassing zijn. Hiervoor moet u melding doen via het formulier kennisgeving festiviteiten (pdf, 0,1 MB).

 • Hoe werkt het?

  In de procedure wordt onderscheid gemaakt tussen grote evenementen (Aaltjesdag, Lalaland e.d.) en kleine evenementen (buurtbarbecue of een straatfeest). Grote evenementen trekken veel publiek, ook van buiten de gemeentegrenzen. Er kan ook sprake zijn van middelgrote of kleine evenementen. Deze evenementen zijn vaak beperkt tot lokaal publiek.

  Tijdelijke gebruiksvergunning

  Als u een evenement organiseert heeft u in veel gevallen ook een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. Ook kan het zijn dat u een activiteit organiseert (zoals bijvoorbeeld een bedrijfsfeest op eigen terrein) waarvoor u geen evenementenvergunning nodig heeft, maar wel een tijdelijke gebruiksvergunning (in verband met de brandveiligheid).

  Bouwwerken/constructies bij evenementen

  Indien u tijdens uw evenement gebruik maakt van bouwwerken/constructies, zoals een podium, tribune, lichtinstallatie, tent of een ander tijdelijk bouwwerk, kan het noodzakelijk zijn dat de bouwkundige/constructieve veiligheid wordt vastgesteld voordat een evenementenvergunning verleend kan worden. Bij de beoordeling hanteert de gemeente de Richtlijn voor constructieve toetsingscriteria bij een aanvraag voor een evenementenvergunning. Hierin staat ook een overzicht van de constructieve gegevens die u dient in te leveren voor de beoordeling.

  Dien uw aanvraag op tijd in

  De termijnen waarbinnen de volledige ingevulde aanvraag en het programma bij ons binnen moeten zijn is voor een terugkerend evenement 8 weken en voor een nieuw evenement 12 weken voorafgaand aan het evenement.

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. Zie de legesverordening.

 • Synoniemen

  feest organiseren; festijn; muziekfestijn; festival; houseparty; happening; schuurfeest; zomerfeest; buurtfeest; garagesale; bbq; straatbarbecue; vrijmarkt; beurs; platen- en cdbeurs; ruilbeurs; herdenkingsplechtigheid, tocht; sinterklaas; halloween; sint maarten; bloemencorso; carnavalsoptocht; kerstmarkt; fancy fair; rally; vechtsport; vechtsportevenement; kooigevecht; buitensport; motorcross; hardlopen; duurloop; hardloopwedstrijd; marathon; wielerwedstrijd; wielerronde; criterium; grote tent; tent; circustent; circus; evenementvergunning; evenementmelding; evenementen; vergunningaanvraag evenement; duurloopvergunning; optochtvergunning; circusvergunning; braderievergunning; grootschalig; kleinschalig;

 • Zie ook

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens