Kinderopvang starten

 • Samenvatting

  In principe kan iedereen zelf een kinderdagverblijf, gastouderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of peuterspeelzaal starten. Het organiseren en houden van kinderopvang is wel gebonden aan strenge wettelijke regels en voorschriften. Als u een kinderopvang wilt beginnen, kunt u deze regels en voorschriften vinden in de Wet op de Kinderopvang.

  Handhaving kwaliteit kinderopvang

  De gemeente heeft de taak de kwaliteit van kinderopvang te (laten) inspecteren en te handhaven volgens het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang. De inspectierapporten vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

  Vragen

  Voor vragen neem contact op met de gemeente via e-mail kinderopvang@harderwijk.nl of bel (0341) 411 911.

 • Wat heb ik nodig?

  a

 • Wat kost het?

  a

 • Synoniemen

  starten kinderopvang, Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG, Geschillencommissie Kinderopvang, aanvraagformulier, wijzigingsformulier, stappenplan, kindercentrum, gastouderbureau, kinderopvangorganisatie, aanmelden, registratie, inschrijven, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, BSO, gastouderopvang, peuterspeelzaal, Landelijk Register Kinderopvang; LRK; klachtenregeling, bestemmingsplan, omgevingsvergunning voor bouwen, sloopmelding, monument, omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken, omgevingsvergunning voor milieu, pedagogisch beleidsplan, risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid kinderopvang, ruimte- en inrichtingseisen kindercentrum of peuterspeelzaal, beroepskwalificaties, beroepseisen en diploma's, Hygiëne van levensmiddelen en diervoeders, HACCP, HACCP-plan, logboek speel- en attractietoestellen, handelingsprotocol kindermishandeling, oudercommissie, Handelsregister, Kamer van Koophandel, KvK.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens