Omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct online indienen met uw DigiD inlogcode.

  Als bedrijf kunt u de aanvraag ook online indienen. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig.

  Via het Omgevingsloket kunt u ook een papieren formulier samenstellen en downloaden.

 • Wat heb ik nodig?

  • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
  • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

  Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een berekening of bouwtekening;
  • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
  • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

  Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

 • Aanvullende informatie

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
  • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

  Uitgebreide aanvraag

  • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. 
  • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

  Andere vergunningen

  Soms hebt u voor uw geplande activiteiten een vergunning nodig die niet onder de omgevingsvergunning valt, zoals een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

  Door de inwerkingtreding van de Wabo is de categorie vergunningvrije bouwwerken uitgebreid. Dit betekent dat u sommige verbouwingen in huis mag uitvoeren zonder dat u hiervoor een vergunning hebt. U kunt via het omgevingsloketonline een vergunningcheck doen.

 • Synoniemen

  Wabo; omgevingsrecht; bouwvergunning; omgevingsloket; online vergunning; melding; vergunningcheck; vergunning; toestemming verbouwing; bomen kappen; slopen; sloopvergunning; bouwmelding; aanbouw; uitbouw; verbouwing; garage; schuur; kapel; prieel; serre; balkon; tuinhuis; loods; fabriek; kantoorruimte; bedrijfsruimte; carport; schutting; fietsenstalling; werkplaats; stal; hok; bijgebouw; erf; nieuwbouw; keuken; badkamer; lift; dakverhoging; raamverbreding; deurverplaatsing; hekwerk; oefenmuur; pui; parkeerplaats; erfafscheiding; blokhut; bouwleges; overkapping; veranda; zonnepanelen; zonneboiler; woonboot; bouwvoorschriften; tuinafscheiding; welstand; welstandscommissie; bouwleges; bouwwerkzaamheden; bouwtekening; bouwaanvragen; zienswijze; dakkapel;

 • Zie ook

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens