Onroerendezaakbelasting (OZB)

  • Samenvatting

    Onroerende-zaakbelasting (OZB) wordt uitgevoerd door Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie over onroerende-zaakbelasting op www.meerinzicht.nl.

    Naar de website van Meerinzicht

  • Synoniemen

    woning; (bedrijfs)pand; gemeentelijke belastingen; woningkosten; wet WOZ; huurwoning; koopwoning; aanslag belastingen; gemeente belastingen; gemeente belasting; gemeentebelasting; gemeentelijke belastingen; gemeentelijke belasting; WOZ taxatie; WOZ-portaal; WOZ portaal; WOZportaal; onroerendezaakbelasting (ozb);

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens