Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Samenvatting

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

  De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vast. Als u het er niet mee eens bent kunt u contact opnemen met onze belastingtelefoon,  0341 411 911. 

  OZB bekijken via mijnHarderwijk

 • Wat moet ik doen?

  • Elk jaar krijgt u een aanslag van de gemeente. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.
  • De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning.
  • Bent u het niet eens met de opgelegde OZB, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente, via het digitale formulier bezwaarschrift WOZ-aanslag of via het te downloaden formulier bezwaarschrift WOZ (pdf, 0,4 MB).
  • Dien uw bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag in.
 • Hoe werkt het?

  De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven.

  • Waarde van de onroerende zaak: De gemeente taxeert elk jaar woningen en andere onroerende zaken. De getaxeerde waarde geldt als uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen. Dit wordt de WOZ-waarde genoemd.
  • Gemeentelijke tarieven: De gemeente bepaalt zelf de tarieven voor de OZB, naar een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt jaarlijks het percentage vast. De tarieven variëren per gemeente. Het is dus mogelijk dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van uw pand.

  Uitzondering op heffing OZB

  De gemeente heft niet over alle onroerende zaken OZB. Zo hoeft er geen OZB betaald te worden over onder andere openbare wegen, kerken en landbouwgrond.

 • Wat kost het?

  De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de waarden van (niet-)woningen. Voor 2018 wordt uitgegaan van de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2017. Die waarde staat ook op het aanslagbiljet 2018. Ten opzichte van de waarde naar peildatum 1 januari 2016 zijn de gemiddelde waarden van de woningen in Harderwijk gestegen met 4,0%. Het trendpercentage 2018 is vastgesteld op 1,4%. De raad heeft de tarieven voor de OZB als volgt vastgesteld: het trendpercentage plus het percentage van de waardestijging. De OZB-tarieven zijn nu als volgt vastgesteld. 

  • woningen–eigendom: 0,12345% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • overige onroerende zaken – eigendom: 0,25040% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • overige onroerende zaken – gebruik: 0,20101% van de vastgestelde taxatiewaarde
 • Aanvullende informatie

  OZB moet ook betaald worden over onroerende zaken die u (nog) laat bouwen. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u ook op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar een aanslag OZB krijgt opgelegd.

  Ook woonarken en woonwagens kunnen als onroerende zaak worden aangemerkt, als ze niet of zelden worden verplaatst. Of zij daarom ook OZB moeten betalen, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten kiezen ervoor deze woonruimtes Roerende Zaak Belasting op te leggen. Deze belasting lijkt op de OZB, maar wordt opgelegd aan bewoners van roerende zaken, zoals woonarken en woonwagens. De tarieven zijn gelijk aan die van de OZB.

 • Synoniemen

  woning; (bedrijfs)pand; gemeentelijke belastingen; woningkosten; wet WOZ; huurwoning; koopwoning; aanslag belastingen; gemeente belastingen; gemeente belasting; gemeentebelasting; gemeentelijke belastingen; gemeentelijke belasting; WOZ taxatie; WOZ-portaal; WOZ portaal; WOZportaal; onroerendezaakbelasting (ozb);

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens